Koło Naukowe "Eko-Instytut"
Jako wiceprezes ds. rozwoju i badań naukowych koordynowałem prezentację naszego koła naukowego podczas Dni Aktywności Studenckiej. Uczestnicząc w pracach zarządu współtworzyłem nowy regulamin Koła Naukowego "Eko-Instytut". Pozyskiwałem sponsorów dla naszej organizacji, dzięki którym mogliśmy zrealizować nasze projekty.
Koło Naukowe Studentów Chemii "Allin"
Moja współpraca z kołem naukowym nauczyła mnie pracy w grupie i efektywnego zespołowego działania pod presją czasu. Członkostwo w KNSCh "Allin" było niezwykłą szansą rozwoju i zdobycia cennej wiedzy wykraczającej poza sylabus. Moja działalność w kole naukowym opierała się na realizacji projektów, wizytach w firmach produkcyjnych, a także na udziale w konferencjach naukowych. Koło Naukowe dało mi mozliwość doświadczneia przepływu wiedzy - mogłem skonfronotować wiedzę zdobytą na uczelni z doświadczeniem zawodowym praktyków.  

Koleżanka wbrew pozorom zadała dobre pytanie zważywszy, że to mikroskop sił atomowych

Doświadczenie chemiczne - Wulkan podczas Dni Aktywności Studenckiej

Własna strona internetowa za darmo - sprawdź