Moje artykuły
Moje artykuły znajdą Państwo w dwóch serwisach internetowych Google Scholar i Academia.edu. W przypadku cytowania moich prac, proszę o poszanowanie mojej własności intelektualnej.
Praktyczne wykorzystanie umiejętności
Zajmuję się tłumaczeniami tekstów specjalistycznych na / z języków obcych (angielski i niemiecki). 

Z racji posiadanego wykształcenia przygotowuję instrukcje stanowiskowe oraz karty charakterystyki substancji, opracowuję statystycznie wyniki badań (program OriginPro) i modeluję warunki prowadzenia reakcji. Dzięki umiejętności pracy w programie SuperPro Designer potrafię zaplanować ciąg technologiczny dla produkcji chemicznej lub biotechnologicznej.
Interesuję się preparatyką chemiczną dlatego lubię tworzyć manuale, instrukcje  i sprawozdania, które zawsze są wysoko oceniane.

Jako absolwenta Politechniki Wrocławskiej charakteryzuje mnie proaktywność i ciągłe poszukiwanie usprawnień.
Naturalne koagulanty i flokulanty wykorzystywane w oczyszczaniu wody dla przemysłu (projekt dedykowany 22.04.2014 - 29.04.2016)

Przemysł w powiecie wrocławskim korzysta z ujęć wód powierzchniowych własnych lub wody z systemów wodociągowych miasta Wrocławia. Celem badań jest opracowanie i opatentowanie nowych tanich metod oczyszczania wody, która będzie spełniała specyficzne wymagania procesowe (m. in. brak rozpuszczonych związków chloru, glinu i żelaza). Pierwszym etapem było przydatności skrobi ziemniaczanej oraz glutenu zbożowego jako czynników wspomagajacych proces koagulacji.
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź