Osiągnięcia

Pozykanie każdej nowej umiejętności i doświadczenia  (zastosowania teorii w praktyce) uważam za sukces. 

Wśród swoich największych osiągnięć mogę wymienić: ukończenie studiów wyższych i uzyskanie dyplomu magisterskiego. Moim sukcesem jest zoragnizowanie dwukrotnie szkolenia dla grupy 32 osób, z zakresu normy ISO 17025:2005 we współpracy z TÜV SÜD Polska, którego byłem również beneficjentem. 

Wśród moich naukowych osiągnięć znajduje się udział w Olimpiadzie Biologicznej, podczas której wyróżniono moją pracę pt. Różnorodność flory torfowiska "Borówki". Moja praca podczas studiów została także wielokrotnie doceniona przez stypendium JM Rektora Politechniki Wrocławskiej. Naukowym osiągnięciem są także: napisanie projektu inżynierskiego i pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego, zaprojektowanie bioreaktora w ramach swojej pracy magisterskiej pt. Produkcja enzymów celulolitycznych przez grzyby z rodzaju Aspergillus w procesie fermentacji na podłożu stałym pod kierunkiem dr inż. Haliny Zasłony.
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź